top of page

BBMA : 

Та энэхүү хичээлээр BB -Bollinger Bands болон MА-Moving avarage индикаторуудыг хэрхэн ашиглах талаар үзэж суралцах болно.

Ном татан авах
bottom of page