top of page

Ichimoku :

Та энэхүү хичэлээр Ichimoku indicator-н талаар үзэж суралцах бөгөөд энэхүү индикаторыг хэрхэн ашиглах ясар бүтэцтэй болох ашиглаж болох аргачлалуудын тухай үзэх болно. Танд амжилт хүсье.

Ном татан авах
bottom of page