4.gif

Та энэхүү хичээлээс Форекст өргөн хэрэглэгддэг платпормийн тухай үзэх бөгөөд хэрхэн ашиглах мөн ямар ямар хэсгүүд хаана хаана байрладаг бид юу юуг анхаарах ёстой вэ талаар үзэж суралцах болно.