top of page
4.gif

Та энэхүү хичээлээс Форекст өргөн хэрэглэгддэг платпормийн тухай үзэх бөгөөд хэрхэн ашиглах мөн ямар ямар хэсгүүд хаана хаана байрладаг бид юу юуг анхаарах ёстой вэ талаар үзэж суралцах болно.

bottom of page