top of page

Andrew's pitchfork :

Энэхүү хичээлээр та алдарт Andrews Pitchfork буюу сэрээ гэж юу болох хэрхэн сэрээ зурах цаашлаад арилжааны явцад хэрхэн ашиглах бидэнд юуг илэрхийлдэг талаар үзэж суралцах болно.

Button
bottom of page