top of page

Fibonacci :

Энэхүү хичээлээр та алдарт Фибоначчи хэрэглүүрийн тухай хэрхэн хэрэглэх , алтан харьцаа гэж юу болох, үүнийг ашиглан хэрхэн арилжаанд оролцох талаар үзэж суралцах болно.

Button
bottom of page