top of page

Trend break out trading strategy буюу чиг хандлага сэтрэх үед хэрхэн ямар арилжаанд орох болон хаана ашгаа авах боломжтой арилжааны аргачлалын талаар энэхүү хичээлээс хүлээн авч үзээрэй .

Trend break out :

Button
bottom of page