top of page

  👉Сайн байцгаана уу?Та бүхэнд энэхүү гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. Юуны өмнө уг сургалт нь лайфтайм буюу хязгааргүй хугацаатай үзэх эрх бүхий сургалт юм.  Энэхүү цогц сургалтад Форекс маркетын анхнаас ахисан хүртэл бүх шаардлагатай мэдлэгийг танд эмх цэгцтэй дэс дарааллаар лего эвлүүлэх мэт мэдрэмж өгөхүйцээр бэлдэн хүргэж байна.Үүнд 2 бүлэг хичээл байх бөгөөд энэхүү 2 бүлэгт байх хичээлүүд нь хоорондоо тусдаа арга барил ба ойлголтууд  байна. Маркетад хамгийн түгээмэл ашиглагддаг 2 үндсэн ойлголт болох Multiple timeframe+trend correlation ба Internal,swing,fractal strucutre гэсэн 2 төрлийн маркетын бүтцийн ойлголтод тулгуурлан Price action ба Liquidity-г голчлон авч Support,resistance ба Supply,demand -г ашиглан Swing, long ба Scalp, day арилжаануудыг зөв зүйтэй хийх 2 төрлийн аргачлал болно. 

Бүлэг #1

Энэхүү хэсэгт forex market-н анхнаас  нь эхлээд ахисан шатны буюу маркеттай ярилцах ,ойлгох түвшний мэдлэгийг шингээснээс гадна эдгээрийг эвлүүлэн олж авсан өөрийн нэлээд удаан хугацаанд ашиглан арилжиж буй арилжааны аргачлалаа хүргэсэн болно.

Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (2).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (4).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail.jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (2).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (4).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (6).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (9).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (3).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (1).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (3).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (5).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (8).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (10).jpg

Бүлэг #2

Энэхүү бүлэг нь бонус бүлэг бөгөөд уг хэсэгт forex market-д өргөнөөр ашиглагддаг  smc(smart money concept)-н ойлголтууд ба үүнийг өөрийнхөөрөө хялбарчлан гаргаж ирсэн FMC(fibonacci magic concept)-н бүрэн ойлголтыг олгосон бөгөөд дээд бүлгээс тусдаа арга  барил ба тусдаа ойлголт болно. 

Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (5).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (8).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (7).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (11).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (6).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (9).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (10).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (12).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (13).jpg
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (56).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (5).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (6).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (40).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (57).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (41).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (4).png

Дүгнэлт

Энэхүү 2 бүлэгт байх хичээлүүд нь хоорондоо тусдаа арга барил ба ойлголтууд  байх бөгөөд маркетад хамгийн түгээмэл ашиглагддаг 2 үндсэн ойлголт болох Multiple timeframe trend correlation ба Internal,swing,fractal гэсэн 2 төрлийн маркетын бүтцийн ойлголтод тулгуурлан Price action ба Liquidity-г голчлон авч Support,resistance ба Supply,demand -г ашиглан Swing, long ба Scalp, day арилжаануудыг зөв зүйтэй хийх 2 төрлийн аргачлал болно. Эдгээрээс илүү энгийн нь эхний бүлэгт байх аргачлал бөгөөд илүүтэй Price action дээр тулгуурласан маркеттай ойлголцоход илүү хялбар болгосон аргачлал гэж хувьдаа хэлнэ.

bottom of page