👉Сайн байцгаана уу?Та бүхэнд энэхүү гайхалтай өдрийн мэндийг хүргье. Юуны өмнө уг сургалт нь лайфтайм буюу хязгааргүй хугацаатай үзэх эрх бүхий сургалт юм.  Энэхүү цогц сургалтанд Форекс маркетын анхнаас ахисан хүртэл бүх шаардлагатай мэдлэгийг танд эмх цэгцтэй дэс дарааллаар лего эвлүүлэх мэт мэдрэмж өгөхүйцээр бэлдэн хүргэж байна. Үүнд нийт үндсэн 15 хичээл байх бөгөөд тус бүрийн агуулга нэгдэн нийлсээр эцэст нь маркетыг ойлгох ,маркеттай ярилцах буюу маркетын трендийн дагуу зөв зүйтэй амжилттай арилжаа хийх цогц мэдлэгийг хүргэнэ. Мөн үндсэн хичээлүүд дууссан ч тогтсон хугацаагүйгээр бонус хичээл нэмэгдэн орсоор байх бөгөөд эдгээр нь үндсэн хичээлийн мэдлэгийг илүү баяжуулан өргөжүүлэх зорилготой юм. Үүний зэрэгцээ уг сургалтыг авсан тохиолдолд хязгааргүй хугацааны эрх бүхий simulation дадлагын сан танд бэлгэнд очих болно. Сургалтын хичээлийн сэдвүүдийг доорхи хүснэгтээс харах боломжтой. Суралцагчдадаа өндөр амжилт хүсье. 🚀

Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (2).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (4).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (23).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (10).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (13).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (15).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (17).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (19).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (21).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (25).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (3).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (6).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (9).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (11).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (14).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (16).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (18).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (20).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (22).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (27).png
Yellow Soft Healthy Eating Habits Tips Youtube Thumbnail (28).png